اسپارکی الکترونیک واردکننده انواع قطعات الکترونیکی از چین

1.ابتدا اکسل واردات دانلود کنید.

2.لیست قطعات را در اکسل وارد کنید.

3.اکسل تکمیل شده را آپلود نمایید.

4.مشخصاتتان را در فرم وارد کنید.

5.ارسال درخواست را بزنید.

به زودی کارشناسان اسپارکی با شما تماس خواهند گرفت.

واردات

(Required)
آدرس
Max. file size: 400 MB.